Stöter ni på någon term som ni inte förstår- hör av er så utökar vi listan!

Angle of attack Drakens vinkel mot vinden. Regleras med Depowern.

Bar (även ”bom”) ”Stången” som kiten styrs med.

Bar-ends Ändarna på baren. Utformade för att skydda händerna samt hålla linorna på plats när de är upplindade på bommen.

Bar-pressure Kraften som draken utövar på bommen, ju högre bar pressure, desto tyngre är kiten att styra.

Bridle lines Många mindre linor som hjälper till att hålla formen på en FOIL, sprider trycket över kiten

Centerhål Hålet i mitten på bommen för powersystem. I hålet löper linan på vilken chicken-loopen sitter.

Chicken loop Ögla som fästs i selen. Den större delen av kraften från kiten går till selen via chicken loopen

De-/powerlinor Se Power/Depower

FOIL Kite utan ”struts”. Pumpas inte, utan fylls med luft i celler som en glidskärm.

Handtag Används istället för bom för att styra kiten inom andra kitesporter exempelvis buggy.

Kite Draken som flyger i luften

Landboard/Mountainboard Bräda för kiting på land. Ser ut som en förvuxen skateboard med luftfyllda däck och fjädring

Leading-edge Kitens framkant i flygriktningen, pumpas full med luft på LEI-kites. Har öppningar till cellerna på en FOIL-kite.

LEI (Leading Edge Inflatable) Kite där man pumpar upp Leading edge och Struttarna. Pumpas vanligen till ca 6-8psi.

Power/Depower Funktion för att öka/minska kraften i kiten. Styrs från bommen genom att reglera drakens vinkel mot vinden.

RAM-Air Kite Se FOIL

Ribs Se Struts

Safety leash Säkerhetsrem som fästs i selen för att man inte skall tappa kiten helt

Struts (även ”struttar”) Stabiliserar och behåller formen mellan leading edge och trailing edge på en LEI-kite. Pumpas upp för att ge kiten vingprofil. Pumpas vanligen till ca 8psi.

Styrlinor (även baklinor) Linorna som styr kiten. Är fästa längst ut på bommen och närmast trailing edge på kiten.

Trailing-edge Kitens bakkant i flygriktningen

Tubkite Se LEI

Vingprofil Kitens form i tvärsnitt, sett från sidan