Kiteregler på stranden och i vattnet

Det finns några enkla regler att tänka på för att undvika missförstånd både på stranden och i vattnet.

På stranden

Stranden är främst till för att starta och landa kites. När du väl launchat, se till att lämna stranden så fort som möjligt och ta dig ut i vattnet. Den som launchar har företräde över den som kommer in från vattnet för att landa sin kite. Är det trångt och många launchar ta hellre en runda till i vattnet tills det blir mer ledigt på stranden.

I vattnet

Väjningsreglerna på vatten är desamma för alla seglingssporter med huvudregeln: ”Vinden in i höger öra, då är det bara att tuta och köra”. Dock kräver kitesurfing att även den som har rätt till väg vidtar vissa åtgärder vid möte. När du möter en annan kajtare ska den som har förtur (vinden i höger öra) hålla kiten högt emedan den som ligger lägre i vind, håller kiten lågt. Surfa ALDRIG bland badgäster eller ens nära andra männsikor som inte vet vad kitesurfing är och hur det fungerar. Vi har många ögon på oss och det räcker med en allvarlig olycka och vi riskerar att få totalförbud, likt Apelviken under stora delar av året.Om det är trångt på stranden och i vattnet fråga vad som gäller och var man ska surfa. Det kan finnas speciella restriktioner såsom strandskydd, tomtägare som blir sura om du t ex måste promenera tillbaka över deras marker. Om du är osäker, fråga!

En surfbräda har samma rättigheter och skyldigheter som ett segelfartyg, eftersom lagen likställer surfbrädan med detta – Du är befälhavaren och den ytterst ansvarige för att fartyget framförs på ett betryggande sätt.

Tre enkla regler täcker de allra flesta situationer:
Högerregeln-Styrbordsregeln: Den som seglar med höger hand fram i färdriktningen äger företräde. Babord – Vänster till sjöss. Här finns lite hjälp i ramsor; Vinden vänster väjer & Vinden in i höger öra – då är det bara att tuta och köra!
Högst i vind: Den som ligger högst upp i vind (lovart) skall lämna företräde om ni seglar åt samma håll.
Upphinnande: Upphinnande väjer alltid.

Dessa tre grundregler gäller för kitesurfare och andra segelfarkoster. Motorbåtar har alltid väjningsplikt för segelbåtar/surfare, men lita inte på att alla racerförare är medvetna om detta förhållande…
För kitesurfing på större vågor gäller delvis andra regler om rätt till våg mm.
Observera att nyttotrafik alltid äger företräde, yrkesfiskare som färja…

Andra notiser

Sjöräddningen startar en full insats när dom bedömmer att en sådan är befogad. Detta resulterar i att kostsamma resurser sätts in tills den saknade personen är hittad. Ibland letar Sjöräddningen en hel natt efter en saknad och det sedan visar sig att personen är i säkerhet redan på kvällen innan. Det är alltså viktigt att följa upp med dom för att minimera deras insatser/kostnader. Meddela Sjöräddningen när du har blivit av med drake eller bräda men är själv i säkerhet. Drivgods kan plockas upp av andra fartyg och kanske rapporteras in. På så sätt ökar du chansen att få tillbaka förlusten samt att motverka onödiga insatser.
Telefonnummer till Sjöräddningen (i nödsituation): 112

Visst kan en kitesurfare bryta mot alla dessa riktlinjer och ändå klara sig utan incidenter under lång tid, men varför chansa? Tyvärr så säger erfarenheten att efter en viss tid så kommer tråkigheter att hända när vi tänjer på gränserna. Din delaktighet i dessa enkla riktlinjer kommer att hålla allmänna stränder säkra och kitesurfing tillåtet. Det är vi kitesurfare som är de nyaste gästerna på stränderna och vårt beteende avgör hur andra uppfattar vår sport.